Müştərilərimizin Məmnuniyyəti Bizim Üçün Ən Vacib Aspektdir...

Keyfiyyət siyasəti

Keyfiyyət Siyasətimiz

​ Keyfiyyətin idarə olunmasında qanunvericiliyi, ISO 9001-2008 standartının tələblərini, texniki tələbləri, müştərilərin tələblərini və digər müvafiq tələbləri rəhbər tutmaq.

​ Çeşidlərini artırmaq və keyfiyyət göstəricilərini yüksəltməklə  “Qardaşlar Mebel-3” MMC -nin-də istehsal edilən məhsulların xarici bazara cıxışına nail olmaq.

​  “Qardaşlar Mebel-3” MMC -nin -də kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək.

​ Müştərilərin məmnunluğuna nail olmaq.

​ Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemini davamlı yaxşılaşdırmaq, məhsuldar və effektiv tətbiq etmək.